Forsøg med såtider af hirse : Tilbage til forsiden

Hirse er en ny afgrøde i Danmark, og der er ikke mange erfaringer med dyrkningen. Fremspiringen sker langsomt sammenlignet med andre kornarter, men spørgsmålet er, om det skyldes det lille frø, eller om det skyldes højere krav til jordtemperatur.

Forsøgsbeskrivelse: Såning af både kolbehirse (Setaria italica) og alm. hirse (Panicum milleaceum) skete hver ugen gennem foråret 2012, startende i midten af marts og frem til midten af maj. Forsøget blev vandet med jævne mellemrum, så fremspiringen var betinget af jordtemperaturen og ikke af nedbøren. Marts måned var i 2012 tør og varm, mens april og starten af maj var relativ kolde. Jordtemptarturen har således været langsomt stigende, men jordtemperaturen er ikke målt i forsøget.

Resultat: Der spirede ingen planter frem fra de to såninger i marts måned. Alle fire såninger i april måned spirede samtidig frem i starten af maj. Kolbehirse (Setaria italica) og alm. hirse (Panicum milleaceum) spirede samtidigt. I starten af maj var der en let nattefrost på omkring -2C°. Her blev de fleste fremspirede planter af alm. hirse svedet af, mens kolbehirse tog mindre skade. Der var også nattefrost flere gange i marts og april, men her var jeg ikke ude at kikke.

Konklusion: Resultater tyder på, at spiringen ikke er proportional med temperaturen, men at der er et minimumskrav til jordtemperatur for spiringen kan gå igen. Endvidere er observationen om frostskade vigtig. Måske er risikoen for frost af større betydning end jordtemperaturen. Det bør undersøges nærmere.

På denne baggrund bør det indtil videre anbefales at undgår at så både kolbehirse og almindelig hirse på arealer, hvor der ofte kommer sen nattefrost, og at vente med såningen til slutningen af april eller begyndelsen af maj, eller samtidigt med at raps og mirabelle begynder at blomstre.Retur til oversigten over Kulturplanter.dk