Rugsort:

Vinterrug (Secale cereale)

Sortsnavn: Zeeland-Rug

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Litteratur:Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

"Zeelandsrugen dyrkes de sidste Aar hist og her paa lettere Jord med ikke for barsk Klima; den er nemlig ikke synderlig haardfør, men gaar ikke let i Leje; Kjærnen er kort og tykskallet samt sidder godt fast. Denne Sort har hjemme i Holland, hvor den trives særdeles godt paa Sandjord."


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1894, side 46:

"Zeelænder-Rug har i de seneste Aar vundet Indgang hist og her i Hjørring Amt. I øvrigt have nyere Rugsorter næppe været prøvede i nævneværdig Udstrækning i det sidste Aar."


K. Hansen: Planteavlen i 1897. Tidsskrift for Landøkonomi 1898, side 13-14:

"Zeelænderrugen, der for nogle Aar siden begyndte at vinde Udbredelse, synes man igjen at have opgivet som utilfredsstillende."


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"Z e e l a n d-R. skriver sig fra den hollandske Provins Zeeland. Saasæd er undertiden indført direkte derfra her til Landet; men Afgrøden derefter har ikke altid været tilstrækkelig vinterfast og har i det hele været utilfredsstillende. Den tyske Sædopdrætter F. Heine i Hadmersleben, Provins Sachsen, har bragt en forbedret Form af den i Handelen under Navn af Heines forbedrede Zeeland-R Denne vandt i 1890erne nogen Udbredelse her i Landet, idet der navnlig udgik en Del Saasæd deraf fra Langholt i Vendsyssel, hvortil Godsejer Ahlmann havde indført den. I Forsøgene kom den jævnlig mellem de bedste Sorter; men den kunde dog gennemgaaende ikke staa Maal med Brattingsborg- og Petkus-R, og den er nu omtrent forsvundet."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"Z e e l a n d-R. skriver sig fra den hollandske Provins Zeeland. Saasæd er undertiden indført direkte derfra her til Landet; men Afgrøden derefter har ikke altid været tilstrækkelig vinterfast og har i det hele været utilfredsstillende, og den er nu omtrent forsvundet."Retur til oversigten over rugsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk