Rugsort:

Vinterrug (Secale cereale)

Sortsnavn: Pirna

Forædler: landsort, senere forædlet af Professor Dr. Steglich i Dresden

Forældresorter/pedigree:

Alder: 1800-hvidkål

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Litteratur:Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" P i r n a-R har fra gammel Tid været dyrket i de højtliggende Sandstensegne omkring Pirna i Kongeriget Sachsen. Det er særlig Professor Dr. Steglich i Dresden, der (siden 1892) har arbejdet paa denne Sorts Forædling. Her i Landet har den næppe været dyrket uden for Forsøgsmarkerne, og den frembyder næppe Interesse for os ud over, at den, som foran nævnt, delvis ligger til Qrund for Petkus-R "Retur til oversigten over rugsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk