Rugsort:

Vinterrug (Secale cereale)

Sortsnavn: Campine-rug

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Litteratur:H.J.G.A Lacoppidan 1877: Agerdyrkningslære – nærmere tilpasset den mindre Jordbruger

"Provsti-Rug er større og lysere i Kornet og længere i Strået end den brune Rug, og dyrkes på Østkysten af Jylland og paa Øerne, hvor den dog flere Steder fortrænges af Campine Rugen, der skal give flere Fold, men en mindre vægtig Kjærne"Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1890. Red: Chr. Christensen og J.H.Bagge.

" Spørgsmaal 239. Den Rug, jeg har, er ikke rigtig tilfredsstillende, da det er flere Aar siden, den blev skiftet. Der spørges; . Hvilken Slags skal jeg kjebe, hvor faas den Sikrest og til hvad Pris? J orden er god sandrnuldet , i nogenlunde Gedningskraft, men ikke merglet.

.........

Svar 239. Sæderug (s. S. 510). Under de anførte Forhold raader vi til at benytte Campinerug, der faas særlig god hos Markfrøkontoret, Ny Toldbodgade Nr. 7, Kjøbenhavn K., til en Pris af ca. 9 Kr. pr. 100 Pd."


Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

"Campine-Rugen har Navn efter en Landsdel i Belgien. Ven dyrkes en del på lettere Jorder, thi den er mere nøjsom og haarføer end Provstirugen; den har mindre Kjærne end denno, men til Gjengjæld blæser den vanskeligere af. "


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"C a m p i n e-R er indført hertil fra de magre Sandegne i Campinen i Belgien. Den har været anset for at være meget nøjsom og for at være haardfør 'Over for Blæst, men har dog næppe naget Fortrin for Brattingsborg-R, som den ikke kan staa Maal med i Ydeevne. Den har i en lang Aarrække været dyrket paa Hofmansgave paa Fyn, hvor den dog er blevet krydset med Provsti- og Schlanstedt-R, og hvorfra der er solgt megen Saasæd af den. Den ligner i sit Udseende nærmest Provsti-R 'Og har en større og lysere Kerne samt et lidt stivere Straa, men lavere Rumvægt end Brattingsborg-R, som efterhaanden har for trængt den i star Udstrækning."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"C a m p i n e-R. er indført hertil fra de magre Sandegne i Campinen i Belgien. Den har været anset for at være meget nøjsom Og for at være haardfør over for Blæst, men har dog næppe noget Fortrin for Brattingsborg-R.,som den ikke kan staa Maal med i Ydeevne. Den er nu omtrent forsvundet."Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk