Rug

Rug var tidligere en af de mest dyrkede afgrøder i Danmark, men i de sidste 100 år er dyrkningen og rugbrødsspisningen gået støt tilbage. Det er synd, for rug er en både sund og spændende afgrøde. I modsætning til hvede, byg og havre, der er selvbestøvende, så er rug fremmedbestøvende, og det har haft stor betydning for rugens udviklingshistorie. Rug er en af de første græsarter, som menneskene har systematisk indsamlet allerede for 15-20.000 år siden, men rugen blev ført til en rigtig kornart langt senere. Dette hænger blandt andet sammen med, at rugen er fremmedbestøvende. (det skal jeg nok uddybe på et tidspunkt...)

Almindelig rug nedstammer fra et vildt græs, der hedder Secale vavilovii. Den forekom som ukrudt i oltidens emmermarker, og senere i spelt og durummarkerne. Disse afgrøder er selvbestøvende, og har derfor vanskeligere ved at tilpasse sig til klimatiske forandringer. Jo højere op i bjergene og jo længere nordpå man dyrkede emmeren, jo mere rug-ukrudt kom der i markerne. Heldigvis har rug jo store velsmagende kerner, så mange stedet affandt man sig med, at det efterhånden blev til en rugmark i stedet. Og rugen tilpassede sig til dyrkningen, og blev efterhånden til det vi forstår ved et korn, d.v.s. At den har en fast akse, således at kernerne bliver siddende fast i akset efter modning så man lettere kan høste det.

Rug (Secale cereale) og vildrug (Secale vavilovii) er beggge nært beslægtet med bjergrug (Secale montanum), og de krydser villigt med hinanden. I almindelig rug er der derfor også spor af bjergrug.

Rug opdeles i flere typer, eksempelvis vinterrug, vårrug, og midsommerrug og flerårig rug.

Rugsorter:

 1. Bestehorns rug

 2. Borris

 3. Borris perlerug

 4. Brattingborg

 5. Brun rug, se Hederug

 6. Campine

 7. Finn-rug

 8. Gammel dansk rug, se Hederug

 9. Hederug

 10. Heinrich rug

 11. KVL 7002

 12. Kongsrug

 13. Kongsrug II

 14. K�RNERUG

 15. KUNGS II

 16. Livø-Petkus

 17. Midsommerrug

 18. Muldyrrug

 19. Proffesor Heinrich rug

 20. Petkus rug

 21. PETKUS, 4N,

 22. Petkus II

 23. Pirna

 24. Provsti

 25. Rekord

 26. Sankt Hansrug

 27. Schlanstedt

 28. Sejet Kærnerug

 29. SEJET 56/311

 30. Selvbinder

 31. Stauderug

 32. Stjerne

 33. Stj�rn

 34. Storm

 35. Staalrug

 36. Stål rug

 37. ST�LRUG, 4N

 38. Svedjerug

 39. Tjelerug

 40. TJELERUG 56

 41. Trifolium

 42. Zeeland

 43. Øtofte Elite