Hvedesort:

Sortsnavn: Dronning Wilhelmina

Forædler: Hollandsk forædler

Forældresorter/pedigree: Squarehead * Zeeuwe Witt. (Zeeuwe Witt er en kydsning mellem Squarehead og Spijk (hollandsk landsort))

Alder: Nævnes i litteratur fra 1924

Beskrivelse: Hvid hvede.Vinterfastheden betegnes som moderat. Har været udbredt anvendt i europæisk hvedeforædling.

Anskaffelse: Findes i Vavilov og i den Hollandske genbank CGN med numrene: CGN04451 + CGN08535

Beskrevet i forsøg:

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Landbrugets Kulturplanter 1926

Fra litteraturlisten:

Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" W i l h e l m i n a H. er en nyere Sort, der stammer fra Holland, hvor den er frembragt ved Krydsning. Akset er lidt kort, men tæt og fyldigt. Straaet er middellangt, ret stift og lidet modtageligt mod Rust. Busknings-evnen er middel, Kernen hvidgul. Den er lidt mere haardfør end den foregaaende, som den i øvrigt har nogen Lighed med; men under vore Forhold er dens Vinterfasthed dog ikke paalidelig. Stilles der ikke væsentlige Krav til Haardførheden, er Sorten derimod meget yderig. Den er dog endnu kun prøvet hos os ifaa Aar. "


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

" W i l h e l m i n a H. er en nyere Sort, der stammer fra Holland, hvor den er frembragt ved Krydsning. Akset er lidt kort, men tæt, fyldigt og har ofte en vis Lighed med en Grankogle. Antallet af Kerner i Aksene er gennemgaaende større end hos de fleste andre Hvede-sorter. Straaet er middellangt, ret stift og lidet modtageligt for Rust. Buskningsevnen er middel, Kernen hvidgul. Under vore Forhold er dens Vinterfasthed ikke paalidelig. Stilles der ikke væsentlige Krav til Haardførheden, er Sorten derimod meget yderig, og de før nævnte Forsøg ved Tystofte og Abed har denne Sort (Og Tystofte Smaa-H.) givet højere Udbytte end alle andre."

Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" Wilhelmina-H ved e er i Holland fremkommet ved Krydsning mellem Squarehead-Hvede og en hollandsk Hvedesort. Naar den ikke svækkes af Vinteren, giver den paa gode, gødningskraftige Jorder store Afgrøder, men den svækkes jævnligt saa stærkt af Vinteren, at den maa betegnes som meget usikker under vore Forhold. Den har 'havt nogen Udbredelse her i Landet, men er nu de fleste Steder afløst af mere haardføre Sorter."
Retur til oversigten over Kulturplanter.dk