Hvedesort: Tilbage til forsiden

Vårhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Vår Perl

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree:

Alder: Ifølge NordGen er sorten fra 1959, men det kan dog ikke passe, da den er beskrevet allerede i 1908.

Beskrivelse: Sorten er meget høj, og får under nogle betingelser et MEGET højt proteinindhold, ofte udenfor måleapparaternes måleområder, mens det andre gange er almindeligt højt proteinindhold.

Anskaffelse: Findes i NordGen (NGB6675). Dyrkes MørdrupgårdBeskrevet i forsøg:

Vårhvede, serie 1-2, Gl.Estrup 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 60% Protein: 92%

Vårhvede, serie 2, Mørdrupgård 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 79% Protein: 110%

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Kvalitet af vårhvede dyrket på Mørdrupgård i markskala 2010Fra litteraturlisten:

Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" V a a r-P e r e H. er, som Navnet angiver, en udpræget Vaarhvede. Sorten stammer fra Svaløf. Den har et kort, meget stift Straa med korte, lidt aabne Aks. Ydeevnen er for- holdsvis god; men i det hele taget kan selv de bedste Vaarhvedesorter ikke' maale sig med ,Vinterhvede i Udbytte hos os. Vaar-Perle H. modnes sildigt og skal vistnok saas tæt for at give fuldt Udbytte. Vaarhvede anvendes mest i Lande, hvor man paa Grund af særlig gode Hvedepriser ønsker det størst mulige Areal med H., og hvor Vinterhvede paa Grund af særlig haard Kulde er meget udsat for at mislykkes."Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

" V a a r-Pe r l e H. er, som Navnet angiver, en udpræget Vaarhvede. Sorten stammer fra Svaløf. Den har et kort, meget stift Straa med korte, lidt aabne Aks. Ydeevnen er forholdsvis god; men i det hele taget kan selv de bedste Vaarhvedesorter ikke maale sig med Vinterhvede i Udbytte hos os. Vaar-Perle H. modnes sildigt og skal vistnok saas tæt for at give fuldt Udbytte. Vaarhvede anvendes mest i Lande, hvor man paa Grund af særlig gode Hvedepriser ønsker det størst mulige Areal med H., og hvor Vinterhvede paa Grund af særlig haard Kulde er meget udsat for at mislykkes. Vaarhvede er meget modtagelig for Støvbrand og skal hyppigt afsvampes ved Varmvandsbehandling."Retur til oversigten over Kulturplanter.dk