Hvedesort:

Sortsnavn: Engelsk hvede = Buttet hvede = Triticum turgidum

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse:

Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" B u t t e t H. (T. turgidum) er en meget udbredt Hvedeform, der dyrkes i farskellige Verdensdele ag Lande i mange forskellige Varieteter. Den har sædvanligt langt, marvfyldt Straa. Straaet er som oftest stift ag lidet modtageligt far Rust; men det skal være daarligt egnet til Kreaturfader. Aksene er oftest fyldige, laadne og stakkede. Kernen er næsten aldeles glat, men temmelig lille ag har en dyb Bugfure. Kerne-skallen er oftest grov. Den dyrkes under mange forskellige Navne: A u s t r a l·H., B e n g a l s k H., K a l i f o r n i e H. o. fl. II. af denne Afart egner sig næppe for vore Forhold. Flere Varieteter har været prøvet hos as. Den farekommer i hvide, brune og blaalige Varieteter. Den mest iøjnefaldende Farm er M i r a k e l H. (T. t. compositum), hvis Aks er g r e n e d e. Trods Aksets ejendommelige, frodige Udseende giver denne H. hos os kun et tarveligt Udbytte. I Aarene 1891-1900 prøvedes den i Forsøg paa Tystofte; men Udbyttet var 5-6 Fold ringere end Squarehead-H. 2 Varieteter, der maaske burde henregnes til Buttet H., er R i w e t t s H. og M a n c h e s t e r H. Disse omtales dog senere."