Hvedesort: Tilbage til forsiden

Sortsnavn: Topp Squarehead

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Squarehead

Alder: kort før 1908

Beskrivelse:

Anskaffelse: NordGen har en sort i sin samling, der hedder TOPP. SG. SV. Denne sort stammer fra Landbohøjskolens genbank, hvor den havde nummeret KVL-2160. Det vides ikke, hvor oprindelsen af denne sort er, men navnet kunne være en forkortelse for Topp Squarehead Svalöf eller Topp Squarehead Sverige.

Mørdrupgård har sorten TOPP.SG.SV. været dyrket i nogle år, men er blevet ramt af stinkbrand. Umiddelbart ser sorten fin ud i marken. Ikke angrebet af rust i væsentlig grad, og med en høj tæt bestand med godt stråstyrke. I ældre litteratur betegnes den som modtagelig for rust, men det kan jo skyldes, at det er andre smitteracer, der er dominerende i dag.

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" Svaløfs Topp Squarehead-H. Nyere Sort er dannet i Svaløf og udvalgt af gl. Squarehead-H. Den har et smukt, ovalt tæt Aks, et forholdsvis kort og ret stift Straa. Den er nogenlunde vinterhaardfør, men ligesom den forrige i høj Grad modtagelig for Rust. Den synes meget ensartet og ret lovende paa Marken, naar den ikke har Rust; men Ydeevnen har dog vist sig alt for ringe ved forsøg her i Landet."