Hvedesort:

Sortsnavn: Storkernet Stakket

Forædler: Landsort

Forældresorter/pedigree:

Alder: fra før 1911

Beskrivelse: Omtalt i Landbrugets Ordbog fra 1911 som en meget hårdfør og nøjsom hvedesort med store kerner, som dog var meget blødstrået. Muligvis stammende fra Frankrig. Det er uvist, om den har noget at gøre med Tystofte Stakket fra 1908

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og i CGN (04377), Vavilov (K 34231) og RICP (01C0105295)Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" S t o r k o r n e t s t a kk e t H. er en ældre Sort, der menes at stamme fra Frankrig. Det er en ret uanselig Sort med god Ydeevne, udmærket Haardførhed og Nøjsomhed, men med saa stor Lejetilbøjelighed, at den ikke egner sig for gode Hvedejorder. Den har overmaade stærk Buskning, middellangt fint Straa og giver særdeles stort Halmudbytte. Den vilde derfor egne sig godt til Dyrkning til Staldfoder. Akset er middellangt, meget aabent og besat med udspærret Stak. Som Følge af dens store Lejetilbøjelighed har den givet meget vekslende Kerneudbytte."