Hvedesort:

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Abed Storaks

Forædler: Abed Forsøgsstation

Forældresorter/pedigree: Selektion i Squarehead (Landbrugsts Ordbrog 1919)

Alder: <1909

Beskrivelse: Nævnt som en lovende sort i Tidsskrift for Landøkonomi fra 1909. Ifølge Landbrugsts Ordbrog 1919 er sorten vinterfast og stivstrået, men udbyttet mindre end Tystofte Smaahvede

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Forsøg med stinkbrand, Hou 2010 Modtagelig for stinkbrand.

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Forsøg med vernalisering af gamle sorter af vinterhvede, spelt m.v. 2009. Sorten kræver kuldepåvirkning for at danne aks.
Fra litteraturlisten:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" A b e d S t o r a k s H. Ny Sort er dannet paa Grundlag af en Plante af gI. Squarehead- H. Straaet er knap middellangt, ret stift og ikke modtageligt for Gulrust. Akset er godt middelstort, middeltæt, skarpt, kantet, fladt. Yderavnerne og Straaet har ofte et svagt brunligt Anstrøg. Vinterhaardførheden er god. Karakteristisk for Sorten er Vinterskuddenes fladt udstrakte, krybende Stilling. I det hele udvikles den kun svagt om Vinteren. Sorten er endnu kun prøvet i faa Aar; men efter hvad der kan skønnes, hører den til de bedst ydende Sorter. Det vil maaske vise sig, at den fortrinsvis hører hjemme paa de lidt lettere Hvedejorder. Denne og de øvrige haardføre Sorter trænger sjældnere end de kælne tii ekstra, drivende Gødning om Foraaret."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

" A b e d S t o r a k s H. er dannet paa Grundlag af en Plante af gl. Squarehead-H. Straaet er knap middellangt, ret stift og ikke modtageligt for Gulrust. Akset er godt middelstort, middeltæt, skarpt. kantet, fladt. Yderavnerne og Straaet har ofte et svagt brunligt Anstrøg. Vinterhaardførheden er god. I Forsøg med Hvedesorter paa Tystofte og Abed har den givet lidt mindre Udbytte end Smaahveden."

Retur til oversigten over Kulturplanterdk