Hvedesort:

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Stand Up eller Stand Up White

Forædler: Carter&Webb, London

Forældresorter/pedigree:

Alder: forædlet i 1901 og frigivet som sort i 1907.

Beskrivelse: I Tidsskrift for Landøkonomi fra 1908 står der, at Standup vinder frem på hvedemarkedet sammen med Grenadier.

Anskaffelse: Findes i flere udgaver i John Innes Centre og i Valilov


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"Gødning om Foraaret. Af Sorter med gul eller hvid Kerne er det kun faa, der har nogen Betydning hos os. Som det synes, er gennemgaaende de hvidkornede Sorter noget mere ømfindtlige over for Kulde end de brunkornede. Undtagelser findes dog. S t a n d u p H. Sorten stammer fra England, fra C a r t e r og We b b, London. I Tyskland kendes en med Stand up H. identisk Sort under Navnet We i s s w e i z e n (Hvidhvede). Akset er lille, middeltæt, noget tilspidset, men godt kernesat. Straaet er lavt, stift og lidet modtageligt mod Rust. Buskningsevnen er god, Kernen hvidgul. Den hører til de mindre haardføre mod Vinterkulde, og naar der indtræffer Barfrost med -10-12 o C., lider den ofte betydeligt; ved endnu lidt lavere Varmegrader kan den let gaa helt bort. Naar ikke dens Haardførhed stilles paa alvorlig Prøve, hører den til de allerbedst foldende Sorter og egner sig fortrinligt for stærkt gødningskraftige Jorder. Dens Kælenhed er altsaa dens væsentligste Feil."


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 429-30:

"Den Utilfredshed med de forhaandenværende Hvedesorter og Stammer, der har kunnet spores i de senere Aar, kom ogsaa til Orde i det afvigte Aar. Hist og her vandt Grenadier-Hveden og Standup-Hveden Indgang, hyppigere anskaffedes Svaløfs Ekstra-Squarehead, der i det Hele tiltaler mange, og som vel ogsaa i og for sig maa betegnes som en ret værdifuld Hvede, uden at man dog føler sig overbevist om, at det netop er den ubetingede No. 1, som Squarehead Hveden var i gamle Dage."Retur til oversigten over hvedesorter

Retur til oversigten over Kulturplanterdk