Hvedesort:

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Standard

Forædler: Weibulsholm

Forældresorter/pedigree: Iduna x Tystofte Smaahvede, (jeg har dog også set et sted at det skulle være Tystofte Smaahvede * Panser )

Alder: 1921.

Beskrivelse: Stor kerne og god stråstyrke og vinterfasthed.

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Kulturplanter 1926
Standard II: Selektion i Standard fra 1936. Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

"S t a n d a r d - H v e de fra Weibullsholm (Skaane) er fremkommen ved Krydsning mellem den svenske Iduna-Hvede og Tystofte Smaahvede. Den har af alle de prøvede Sorter givet størst Kærneudbytte, og i Halmmængde er den Nr. 2 i Rækken. Om den vedblivende vil kunne bevare Stillingen som den mest yderige Hvedesort er dog usikkert, idet den nemlig kun var med i Forsøgene i de 2 sidste Aar. Paa Grund af den store Haardførhed mod Vinterkulde vil den i strænge Vintre faa et Forspring for maaske alle andre brugelige Sor-ter, medens den neppe vil vise samme Overlegenhed efter milde eller normale Vintre. Ved 3 Aars Forsøg i sjællandske Landboforeninger var den dog ogsaa de andre prøvede Sorter overlegen. løvrigt udmærker den sig ved en høj Rumvægt, en anseelig Kornstørrelse og et æt højt Æggehvideindhold."Retur til oversigten over hvedesorter

Retur til oversigten over Kulturplanterdk