Hvedesort:

Sortsnavn: Svalöfs Renavlede Squarehead

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Squarehead

Alder: kort før 1908

Beskrivelse:

Anskaffelse:Litteratur:Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" S val ø f s r e n a v l e d e S q u a r e h e a d-H. er udgaaet fra Svaløf. Den har temmelig smaa, tætte, noget ovale Aks. Den er, som Squarehead-H. betragtet, usædvanlig haardfør, og den er tillige ret straastiv; men den er i ret høj Grad modtagelig for Gulrust, hvilket i Rustaar betydeligt forringer dens Værdi for vore forhold, og den har derfor i forsøgene givet for smaa Afgrøder. Kernen er lille og af lav Tøndevægt. I Mellemsverrig dyrkes den hyppigst."