Hvedesort: Tilbage til forsiden

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Rekord

Forædler: Trifolium

Forældresorter/pedigree: Udvalg i Trifolium 14

Alder: 1939

Beskrivelse: Hvid hvede. Dårlig vinterfasthed og lille kerne, men god stråstyrke

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank, men findes i John Innes Centre. Vavilov har tre sorter, der hedder Record, men det er usikkert om det er samme sort. Dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Korn 1944 af L.Rasmussen. udg.: Dansk Andels GødningsforretningRekord IV: Udvalg i Rekord. Findes i Nordisk Genbank

Fra litteraturlisten:

Korn 1944 af L.Rasmussen. udg.: Dansk Andels Gødningsforretning

”Rekordhvede er tiltrukket ved Udvalg af Trifoliumhvede 14. Rekordhvede har ligesom Modersorten hvide Kærner. Sorten er ikke vinterfast.”

Af Sorter, der er fremstillet paa Svaløf, skal nævnes Panserhvede, Ridderhvede, Mendelhvede, Staalhvede og Gyldenhvede I og II, der alle er prøvet i danske Forsøg, men Udbyttet af disse er ikke tilfredsstillende. I 1944 er udsendt Gyldenhvede III, der kun afviger lidt fra Gyldenhvede II.


Retur til oversigten over Kulturplanter.dk