Hvedesort: Tilbage til forsiden

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Pansar

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Grenadier * Kotte

Alder: 1915

Beskrivelse:

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på MørdrupgårdPansar II: Udvalg i Pansar fra 1919. Findes i Nordisk Genbank

Pansar III: Udvalg i Pansar fra 1923. Findes i Nordisk Genbank

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Kulturplanter 1926Fra litteraturlisten:

Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" P a n s e r-H ved e fra Svaløf (Skaane) er fremkommen ved Krydsning mellem den svenske Kotte-Hvede og Grenader Hvede. I Forsøgene har den givet meget nær samme Kærneudbytte og betydeligt mere Halm end Trifolium-Hveden. Den er en af de mest vinterfaste og stivstraaede Sorter, storkornet, af middelhøj Rumvægt og med omtrent middelhøjt Æggehvideindhold. Den er den sildigst modne af de her omhandlede Hvedesorter."


Korn 1944 af L.Rasmussen. udg.: Dansk Andels Gødningsforretning

” Af Sorter, der er fremstillet paa Svaløf, skal nævnes Panserhvede, Ridderhvede, Mendelhvede, Staalhvede og Gyldenhvede I og II, der alle er prøvet i danske Forsøg, men Udbyttet af disse er ikke tilfredsstillende. I 1944 er udsendt Gyldenhvede III, der kun afviger lidt fra Gyldenhvede II.”


Retur til oversigten over Kulturplanter.dk