Hvedesort:

Sortsnavn: Pajbjerg 184

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder: Nævnes i litteratur fra 1938

Beskrivelse:

Anskaffelse:

Beskrevet i forsøg:


Litteratur:Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Foruden disse er i Landboforeningernes Forsøg prøvet en lang række andre nye Hvedeformer, af hvilke følgende har vist sig som højtydende: Record-Hvede og Pajbjerg 184, begge stammende fra Trifolium Hvede"