Hvedesort:

Sortsnavn: Øtofte smaahvede

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder: Nævnes i litteratur fra 1938

Beskrivelse:

Anskaffelse:

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen
Litteratur:Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Øtofte Smaahvede er meget haardfør, men ret blødstraaet. Den er modtagelig for Gulrust. Rumvægten høj, Kærnen lille."