Hvedesort:

Sortsnavn: Øtofte nr. 3

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse:

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Planteavl 1948Litteratur:

Landbrugets Planteavl 1948, 8. udgave. af C.P. Lauridsen og P. Hartvig Larsen:

" Øtofte Nr. 3 er ret vinterfast. Kærnen er ret lille, Rumvægten normal, Straaet middellangt og ret stift."