Hvedesort:

Sortsnavn: Nadro

Forædler: DSP i Schweiz

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: helt moderne

Beskrivelse: Schweizisk vårhvede, som med højt glutenindhold, og et middel gluten-indeks på omkring 85%. Lav sort med mørke avner. Glutenkvaliteten er ikke god. Mørke aks med stak.

Anskaffelse: Findes ikke i NordGen,

Beskrevet i forsøg:

Vårhvede, moderne sorter, Mørdrupgård 2006: Resultat i forhold til reference: Udbytte: 80%

Vårhvede, serie 2-2, Gl.Estrup moderne sorter 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 100% Protein: 98%

Mørdrupgård 2009.

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter
Retur til oversigten over Kulturplanter.dk