Hvedesort:

Sortsnavn: Møystad vårhvede

Forædler:

Forældresorter/pedigree: Mö043-40 x KärnII

Alder: 1966

Beskrivelse: Møystad har blød gluten-struktur med et gluten-indeks omkring 40-50% og giver et moderat brødvolume og kerneudbytte.

Anskaffelse: Findes i NordGen: NGB2131.

Beskrevet i forsøg:

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Mørdrupgård 2009.

Indgår i forsøg om rodlængder.

Kvalitet af vårhvede dyrket på Mørdrupgård i markskala 2010