Vårhvedesort:

Sortsnavn: Kolben

Forædler:

Forældresorter/pedigree: Muligvis Kolbe-hvede

Alder: Første gang beskrevet 1892

Beskrivelse: Kolben er en af de ældste vårhvedesorter i Skandinavien og dateres helt tilbage til 1892. Dens oprindelse er usikker, men muligvis er det en selektion fra Kolbe-hvede, som ellers er en vinterhvede. Fra Kolben er der udvalgt en anden kendt sort, Ekstra Kolben som har haft stor betydning i svensk vårhvedeforædling. Kolben har blød gluten-struktur med et gluten-indeks omkring omkring 40-50% og giver et stort brødvolume.

Anskaffelse: Findes i NordGen,

Beskrevet i forsøg:

Vårhvede, gamle sorter, Mørdrupgård 2006 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 88% Protein: 110

Vårhvede, serie 1-1, Gl.Estrup 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 99% Protein: 93%

Vårhvede, serie 1-1, Mørdrupgård 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 93% Protein: 93%

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Mørdrupgård 2009.

Kvalitet af vårhvede dyrket på Mørdrupgård i markskala 2010