Hvedesort:

Sortsnavn: Kent

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse:




Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"Af Sorter med brune Aks skal her nævnes K e n t H., der har korte, tæt sluttede Aks, som i Form har betydelig Lighed med Aks af Squarehead. Kent H. er dog langt fra saa straastiv, og den har ikke Squarehead-H.s Ydeevne hos os. Den har været prøvet i Forsøg i en Aarrække."