Hvedesort:

Sortsnavn: Jubilé

Forædler:

Forældresorter/pedigree: Vilmorin 23 x Panser 3 

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Planteavl 1948Litteratur:

Landbrugets Planteavl 1948, 8. udgave. af C.P. Lauridsen og P. Hartvig Larsen:

" Jonequois og Jubile er de mest stivstraaede Sorter. Men fuldt tilfredssstillende Straastivhed, naar ogsaa andre Egenskaber tages i betragtning, har Weibulls 6590 og Weibulls Eroica. Medens Abed Borg og Lawaetz Als-Hvede er for blødstraaede efter Nutidens Krav.............. Jubiles Vinterfassssthed er meget ringe. Sorten led en Del Skade i enkelte Forsøg i 1945-6. Naar Sorten overvintrer godt, giverden stort udbytte I Gns har Udbyttet været 4 pct lavere end Erioca. Kærnen er stor men Rumvægten lav. Halmudbyttet er lavt. Straaet er kort og meget stift."