Hvedesort:

Sortsnavn: Hallet

Forædler: Major Hallett i England

Forældresorter/pedigree: selektion i Nursery. Muligvis identisk med Victoria Hvede.

Alder: før 1908

Beskrivelse: Sorten er modtagelig for stinkbrand og har i vore forsøg haft en dårlig bagekvalitet.

Anskaffelse:

Beskrevet i forsøg:

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Forsøg med stinkbrand, Hou 2010 Sorten er modtagelig for stinkbrand.

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Forsøg med vernalisering af gamle sorter af vinterhvede, spelt m.v. 2009. Sorten kræver kuldepåvirkning for at danne aks.
Litteratur:

Tidsskrift for Landøkonomi 1870, Agerdyrkningsberetning for 1869 side 333:

...Hallethveden var dyrket en del på Lolland, men i 1869 led den en del i vinteren, og meget blev derfor ompløjet.Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" H a l l e t t s H. (Halletts Pedigree H.) er en ældre Sort, ,frembragt af Major Hallett i England. Den har meget lange, smukke Aks og langt, blødt Straa. I Udbytte kunde den ikke maale sig med Squarehead. Halletts H. skal være fundet i den engelske Sort: N u r s e r y H. Men det anføres af Vilmorin i Frankrig, at Halletts H. i Virkeligheden næppe er at betragte som en særegen Sort, da den har alle de samme Egenskaber som en anden ældre og i England allerede langt tidligere dyrket Sort: V i c t o r i a H. Enkelte Planter af denne sidstnævnte Sort kan have været indblandet i Nursery H., der har meget smaa, uanselige Aks og ikke frembyder nogen som helst Lighed med Halletts Pedigree H."Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" Indtil omkring 1875 dyrkedes her i Landet overvejende dels Gammel dansk brun Hvede, dels forskellige engelske Sorter som Halletts Hvede, Manchester-Hvede o. fl. Disse var imidlertid dels meget blødstraaede, dels stærkt modtagelige for Rustangreb, dels mindre haardføre for vore Vintre. I 1874 indførte Markfrøkontoret S q u a r e h e a d-H ved e n fra England. Denne Sort viste sig snart alle tidligere prøvede Hvedesorter overlegen i Ydeevne. "