Hvedesort: Tilbage til forsiden

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Eroica

Forædler: Weibulsholm

Forældresorter/pedigree: WW 5133 x Äring

Alder: 1943

Beskrivelse: Sammen med Cappelles Deprez var Eroica dansk hovedsort indtil Starke kom til Danmark.

Anskaffelse: Findes i NordGen med nummeret NGB12Eroica II: Selektion i Eroica fra 1951. i NordGen med nummeret NGB15

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Planteavl 1948
Fra litteraturlisten:

Korn 1944 af L.Rasmussen. udg.: Dansk Andels Gødningsforretning

”Weibulls Æringhvede og Weibulls Eroicahvede er prøvet i danske Forsøg. Æringhvede har givet for lille Udbytte. Eroicahvede er kun prøvet i et enkelt Aars Forsøg i Landboforeningerne. Kærneudbyttet har været ganske godt, selvom Kongehvede II har givet lidt større Udbytte. Efter svenske Undersøgelser er Eroicahvede meget vinterfast.”

Landbrugets Planteavl 1948, 8. udgave. af C.P. Lauridsen og P. Hartvig Larsen:

" Weibuls Eroica har kun været med i 10 Forsøg. I disse Forsøg har den været den højest ydende af Sorterne, ca. 9 pet. over Gns. af de 5 Maalesorter, og den har ligeledes i Vinteren 1946-47 været den mest Vinterfaste. Rumvægten er høj og Kærnen middelstor Halmudbyttet er ret stort. Straalamgden middel og Straaet stiftBread-Making Quality of Wheat: A Century of Breeding in Europe

af Bob Belderok, J. Mesdag, Hans Mesdag, Dingena ... - 2000Retur til oversigten over Kulturplanter.dk