Hvedesort:

Sortsnavn: Ekstra Squarehead

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Squarehead

Alder: kort før 1908

Beskrivelse:

Anskaffelse:Litteratur:Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"S val ø f s E k s t r a S q u a r e h e a d-H. er en forholdsvis ny Sort, dannet paa Forædlingsanstalten i Svaløf. Den er grundlagt paa een Plante af Leutewitzer Squarehead-H. 1892. Sorten har store, oventil sammentrængte Aks. Straaet er langt og groft. Straastivheden er dog ikke særlig god. Kernen er stor, brun og vægtig. Under Væksten tager denne Sort sig meget tiltalende ud; hertil bidrager ikke alene dens kraftige Vækst og store Aks, men ogsaa den mørk-blaagrønne Farve. Den er haardfør mod Kulde og mod Gulrust. De nævnte fremtrædende Egenskaber har bevirket, at denne Sort her i Landet har vundet betydelig Udbredelse paa den gamle Squarehead-H.s Bekostning. I forsøgene har Sorten dog ikke fuldt opfyldt de Løfter, som dens ydre fremtræden giver, idet den kun ved en væsentlig større Produktion af Halm har kunnet overgaa de gamle Squarehead-former i nævneværdig Grad. Dens betydeligere Haardførhed giver den vel et Plus, men dens mindre Straastivhed atter et Minus. Det synes, som om den ofte er tilbøjelig til at danne en lovlig tynd Bestand af fuldt udviklede Aks."Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"S val ø f s E k s t r a S q u a r e h e a d-H. er dannet paa Forædlingsanstalten i Svaløf. Den er grundlagt paa een Plante af Leutewitzer Squarehead-H. 1892. Sorten har store, oventil sammentrængte Aks. Straaet er langt og groft. Straastivheden er dog ikke særlig god. Kernen er stor, brun og vægtig. Under Væksten tager denne Sort sig meget tiltalende ud hertil bidrager ikke alene dens kraftige Vækst og store Aks, men ogsaa den mørk-blaa-grønne Farve. Den er haardfør mod Kulde og nogenlunde haardfør med Angreb af Rust. De nævnte fremtrædende Egenskaber bevirkede, at Sorten i nogle Aar vandt Udbredelse paa den gamle Squarehead-H.s Bekostning. I Forsøgene har Sorten dog ikke opfyldt de Løfter, som dens ydre Fremtræden giver, idet den kun ved en væsentlig større Produktion af Halm har kunnet overgaa de gl. Squarehead-former i nævneværdig Grad. Dens betydeligere Haardførhed giver den vel et Plus, medens dens mindre Straastivhed atter et Minus. Det synes, som om den ofte er tilbøjelig til at danne en lovlig tynd Bestand af fuldt udviklede Aks. Fra Svaløf er senere kommet en Sort under Navnet E k s t r a S q u a r e h e a d I I, som er lige Saa haardfør, men fuldt saa yderig og stivstraaet som den oprindelige Ekstra Squarehead."