Hvedesort:

Sortsnavn: Bestehorns Dividende

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse:
Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"B e s t e h o r n s D i v i d e n d e H. er en tysk Sort med lange, smukke Aks og langt blødt Straa. Sorten har for ringe Ydeevne."