Hvedesort:

Sortsnavn: Dania

Forædler: Abed Forsøgsstation

Forældresorter/pedigree: Wilhemina * Abed Storaks

Alder: Nævnes i litteratur fra 1926

Beskrivelse: Vinterfastheden betegnes som moderat.

Anskaffelse: Findes i Vavilov og i Nordisk Genbank

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Kulturplanter 1926

Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorterFra litteraturlisten:


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" D a n i a-H ved e fra Abed Planteavlsstation er fremkommet ved Krydsning mellem Storaks- og Wilhelmina-Hvede. I Forsøgene staar den kun meget lidt under de mest yderige Sorter, hvad Kærneudbytte angaar, giver lidt mindre Halm end Standard- og Panserhvede, med hvilken den ej heller har kunnet maale sig i Vinterfasthed, om den end maa betegnes som ret haardfør under vore Forhold. Den er ikke saa stivstraaet som ønskeligt, nærmest smaakornet, af middelhøj Rumvægt og med middelhøjt Æggehvideindhold."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Dania-Hvede fra Abed stammer fra en Krydsning mellem Wilhelmina-Hvede og Abed Storaks-Hvede,"


Korn 1944 af L.Rasmussen. udg.: Dansk Andels Gødningsforretning

Abed Daniahvede, der er tiltrukket ved Krydsning mellem Wilhelminahvede og Abed Storakshvede, kan i Udbytte ikke konkurrere med de bedste Sorter. ”Retur til oversigten over Kulturplanter.dk