Hvedesort:

Sortsnavn: Brun dansk landhvede og Gul dansk Landhvede

Forædler: Landsort

Forældresorter/pedigree: Oprindelige

Alder:

Beskrivelse: Den brune hvede er betegnelsen på den oprindelig danske hvede. Den var hårdfør, men småkernet og med moderat udbytte. Der finde ingen sorter der med sikkerhed kan betegnes som oprindelig brun dansk landvede, men på Mørdrupgård og Agrologica dyrkes danske landsorter, som sandsynligvis er identisk med brun dansk landhvede.

Lading Skæghvede er en landsort fra NordGen. Sorten er en hvid hvede.

Anskaffelse: Findes muligvis i den russiske genbank Vavilov med numrene 53501 og 20354Tidsskrift for Landøkonomi 1870, Agerdyrkningsberetning for 1869 side 333:

Vinteren var streng... forholdsvis bedst har den på Øerne almindeligt dyrkede gule hvede, og den i Jylland mest udbredte brune hvede.Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

" Gammel dansk, brun Hvede, der nu dyrkes saare lidt, er haardfør og folder kun daarligt."

Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" Indtil omkring 1875 dyrkedes her i Landet overvejende dels Gammel dansk brun Hvede, dels forskellige engelske Sorter som Halletts Hvede, Manchester-Hvede o. fl. Disse var imidlertid dels meget blødstraaede, dels stærkt modtagelige for Rustangreb, dels mindre haardføre for vore Vintre. I 1874 indførte Markfrøkontoret S q u a r e h e a d-H ved e n fra England. Denne Sort viste sig snart alle tidligere prøvede Hvedesorter overlegen i Ydeevne. "