Hvedesort:

Sortsnavn: Bore

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: selektion i engelsk sort

Alder: 1902 iflg. NordGen

Beskrivelse:


Anskaffelse: findes i Nordisk Genbank

Beskrevet i forsøg:

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Forsøg med stinkbrand, Hou 2010

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" S val ø f s B o r e H. er en ny Sort fra Svaløf. Den er grundlagt paa en Plante af "Engelsk« H. efter den strenge Vinter 1891. Sorten har middelstore, ret tætte Aks. Straaet er højt, meget stift. Haardførheden er meget god; men den er temmelig modtagelig mod Rust. Den har hos os ikke givet tilfredsstillende Afgrøder. Væksten er langsom, og den modnes tit sildigt."