Hvedesort:

Sortsnavn: Bengalsk hvede

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder: før 1869

Beskrivelse:

Anskaffelse:Tidsskrift for Landøkonomi 1870, Agerdyrkningsberetning for 1869 side 333:

...i den hårde vinter har den Bengalske hvede nogenlunde kunnet holde stand (bedre end Hallet og Rivet)