Hvedesort:

Sortsnavn: Banco

Forædler: Weibulsholm

Forældresorter/pedigree: (WW 6518 x WW 6431) x Ankar II

Alder: Nævnes i litteratur fra 1953

Beskrivelse: Afløste Als og Ideal som den dansk hovedsort i hvede

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank