Hvedesort: Tilbage til forsiden

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Als

Forædler: H.Lawaetz fra Ulkebøl på Als

Forældresorter/pedigree: Selektion i landsort fra Als

Alder: 1923

Beskrivelse: Als-Hvede er tiltrukket af H.Lawets i starten af 1930’erne ud fra en en alsisk landsort. Sorten blev den mest dyrkede sort i Danmark i 1940’erne, hvor den afløste Småhvede som den dansk hovedsort i hvede. De fleste sorter i Danmark i de sidste 100 år nedstammer fra Squarehead-hveden, og Als-hvede er den eneste sort med større udbredelse, der ikke nedstammer fra denne. Als-hveden har en udmærket bagekvalitet, og selv om den er ret høj er strået forholdvis stift, og den angribes ikke i større grad af rust og lignende sygdomme.

Anskaffelse: Findes i NordGen og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

Korn 1944 af L.Rasmussen. udg.: Dansk Andels Gødningsforretning

Forsøg med vernalisering af gamle sorter af vinterhvede, spelt m.v. 2009. Sorten kræver kuldepåvirkning for at danne aks.

Forsøg med stinkbrand, Hou 2010 Sorten er meget modtagelig for stinkbrand.
Fra litteraturlisten:

Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Als-Hvede er tiltrukket af H.Lawets, Als er yderig, meget Vinterfast har langt men alligevel stift Straa. Rumvægten er høj og Kærnen stor"

Madsen-Mygdal, Th. 1937: Landbrugets ordbog 3. udgave Bind I. Gyldendals Bogforlag. 863 p


Retur til oversigten over Kulturplanter.dk