Hvedesort:

Sortsnavn: Alba

Forædler: belgisk..?

Forældresorter/pedigree: ??

Alder: Nævnes i litteratur fra 1953

Beskrivelse: dårlig vinterfasthed

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank