Hvedesort:

Sortsnavn: Abed nr. 92

Forædler: Abed Forsøgsstation

Forældresorter/pedigree: Tystofte Smaahvede*Abed Storaks

Alder: Nævnes i litteratur fra 1931

Beskrivelse: Småkernet sort med dårlig stråstyrke. Sorten fik aldrig stor udbredelse i Danmark.

Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen
Litteratur:Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

" Abed Nr. 92 stammer fra Tystofte Smaahvede X Abed Storaks Hvede. Begge i Henhold til Forsøgene middelgode Hvedeformer.