Hvedesort:

Sortsnavn: Abed nr. 32

Forædler: Abed Forsøgsstation

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse:

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Planteavl 1948Litteratur:


Litteratur:

Landbrugets Planteavl 1948, 8. udgave. af C.P. Lauridsen og P. Hartvig Larsen: