Hvedesort:

Sortsnavn: Ås vårhvede

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse: Ås er en norsk vårhvede med et gluten-indeks omkring omkring 80% og med en fin smag.

Anskaffelse: Findes i NordGen:  NGB2143 . Såsæd kan skaffes fra Mørdrupgård.

Beskrevet i forsøg:

Vårhvede, serie 1-2, Gl.Estrup 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 89% Protein: 91%

Vårhvede, serie 2, Mørdrupgård 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 94% Protein: 90%

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Kvalitet af vårhvede dyrket på Mørdrupgård i markskala 2010

Indgår i forsøg på Mørdrupgård 2009.

Indgår i forsøg om rodlængder.