Hvedesort: Tilbage til forsiden

Vårhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: AC Vista

Forædler: Canadisk sort

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse: Hvid hvede. Har været med i 3 forsøg på Mørdrupgård med et gennemsnitligt udbytte i forhold til referencerne på 97% og et proteinindhold på 94%.Anskaffelse: Findes ikke i NordGen.

Beskrevet i forsøg:

Vårhvede, moderne sorter, Mørdrupgård 2006: Resultat i forhold til reference: Udbytte: 87% Protein: 87%

2006: Lovbestemt værdiafprøvning

2005: Lovbestemt værdiafprøvning

Vårhvede, serie 2-2, Gl.Estrup moderne sorter 2007 Resultat i forhold til reference: Udbytte: 112% Protein: 98%

Vårhvede Serie 3, Mørdrupgård 2008

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Fra litteraturlisten:

Fra Sortinfo: Sorten har i afprøvningsperioden (2005-06) givet et lavt kerneudbytte i forhold til målesorten "Vinjett". Sorten har stærk til meget stærk modtagelighed for meldug samt svag modtagelighed for DTR. I afprøvningsperioden viste sorten høj kornvægt, lav rumvægt samt høj til meget høj brødvolumen ved bagning. Dejen er ikke klæbrig. Sorten har en hvid frøskal der giver en lys klidfraktion ved formaling.

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk