Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Stand Well

Forædler: Garton

Forældresorter/pedigree:

Alder: <1908

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" G a r t o n s s t a n d - w e 11- B y g. Aksene er af typisk Imperial-Form, men lidt varierende; Kornene er af alfa-Type, fint formet med tynd, fint kruset Skal; Tværfuren ved Grunden er ikke synderlig udpræget, hyppigst erstattet af en Grube paa hver Side af Midtnerven. Straaet er meget stift og Akset opret. Stand-well-Bygget er en tidligmoden Sort med ringe Ydeevne; i Maltbygudvalgets Forsøg gav det 3½ Gtn. Kerne pr. Td. Ld. mindre end alm. Prentice-Byg. Det er meget modtageligt for Stribesyge."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

"De foran beskrevne Bygsorter er de Sorter af Nikkende Byg, der for Tiden har nogen nævneværdig Udbredelse her i Landet. Den anden Varietet af toradet Byg, O p r e t B y g, har stiv t Straa, et kortere, tættere og bredere Aks, der vedbliver at holde sig nogenlunde opret og hvis Stak er mer eller mindre udspærret; Kærnen er stor, stærkt ribbet, let kendelig ved, at der lige over Rygsidens Grund findes en skarp Tværfure.

...........

S t a n d v e l l- B y g fra den engelske Sædopdrætter G a r t o n ligner Goldthorpe-Byg og dyrkes hist og her i de gode Bygegne, er ret stivstraaet men af utilfredsstillende Ydeevne. Der har saavel tidligere som i den seneste Tid været prøvet en Del Bygsorter, der nærmest er Mellemformer mellem Nikkende og Opret Byg, fortrinsvis fra England. Men ingen af disse har givet tilfredsstillende Afgrøder."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Af opret Byg har Imperial-Byg - ogsaa kaldet Flynderbyg - været forsøgt, endvidere Goldtorpe-Byg, Stand well-Byg og flere, men fælles for dem alle har været, at Udbyttet var for ringe."
Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk