Bygsort: Tilbage til forsiden

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Rex

Forædler: Abed

Forældresorter/pedigree: Gammel Dansk 2rd

Alder: I forsøg fra 1913. Til salg i 1916

Beskrivelse:


Anskaffelse: Findes i NordGen med nr.: NGB9465.

Beskrevet i forsøg:

Vårbyg, Gl.Estrup 2009

Landbrugets Plantekultur 1926Litteratur:


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" R e x - B y g er en ny Sort, der ligeledes er udgaaet fra Abed Planteavlsstation. Det nedstammer fra en enkelt Plante af gammel dansk 2rd. Byg. Det er ligesom Binder-Byg nærmest kort af Straa (derfor halmfattigt) , smalbladet, med stor »Buskningsevne« (giver forholdsvis mange Skud pr. Plante); Akset er kort og tæt; Stakken er brunlig; Kærnen er mere graalig og mindre fint kruset end hos Prentice-Byg. Det er lidt tidligere og noget. mere stivstraaet end Prentiee-Byg) synes at fortjene Opmærksomhed, hvor sidstnævnte Sort kan ventes at at ville give Lejesæd."


Retur til oversigten over Kulturplanter.dk