Bygsort:

6-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp hexatichon)

Sortsnavn: Ørsløv 6rd byg

Forædler: P. Nielsen

Forældresorter/pedigree:

Alder: før 1908.

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Litteratur:

M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" ø r s l ø v 6-r a d e d e B y g er en ret ejendommelig Sort, der af P. N i e l s e n antages at være fremkommet ved Krydsning mellem 6-radet og 2-radet Byg. Den er sildig og temmelig storkernet og frembyder nogen Interesse derved, at den har dannet Udgangspunktet for flere ved Tystofte opdrættede ny Stammer."Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk