Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Maja

Forædler: Abed

Forældresorter/pedigree: Guld*Binder

Alder: 1927

Beskrivelse: Maja blev sammen med sin søstersort Kenia en af de mest dyrkede bygsorter i Nordeuropa, især på grund af deres stråstivhed, der gør, at de kan tildeles mere gødning, og dermed opnå et højere udbytte. Maltningskvaliteten beskrives som mindre god end Binder og Archer. Maja (og Kenia ) er på grund af deres dyrkningsegenskaber blevet meget anvendt i planteforædlingen. Af de to sorter havde Kenia det stiveste strå, mens Maja havde det højeste udbyttepotentiale ifølge Landbrugets Ordbog 1937.

Erfaringer fra moderne økologisk dyrkning er, at Maja er ret blødstrået sammenlignet med moderne sorter, med en rimelig meldugresistens.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926

Vårbyg, Mørdrupgård 2010

Vårbyg, Gl.Estrup 2009Fra litteraturlisten:

Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

" Maja-Byg har i Statens Forsøg givet højest Kærneudbytte baade ved normal og ved stærk Gødskning. Det har kort, stift Straa, ret høj Hektolitervægt og meget store Kærner........Maja-, Kenia- og Opal-Byg er tiltrukne af Forsøgsleder H.A.B. Vestergaard, Abed, efter Krydsning mellem Guld-Byg og Binder Byg."
Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk