Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Kenia

Forædler: Abed

Forældresorter/pedigree: Guld*Binder

Alder: 1927

Beskrivelse: Kenia blev sammen med sin søstersort Maja en af de mest dyrkede bygsorter i Nordeuropa, især på grund af deres stråstivhed, der gør, at de kan tildeles mere gødning, og dermed opnå et højere udbytte. Maltningskvaliteten beskrives som mindre god end Binder og Archer. Kenia (og Maja) er på grund af deres dyrkningsegenskaber blevet meget anvendt i planteforædlingen. Af de to sorter havde Kenia nok det stiveste strå, mens Maja havde et højeste udbyttepotentiale ifølge Landbrugets Ordbog 1937.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926

Litteratur:


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Kenia-Byg har kort, fint og meget stift Straa, saa det selv ved stærk Gødskning sjældent gaar i Leje, hvorfor det bedre end noen af de øvrige egner sig som Dæksæd for Udlæg. Hektolitervægt er meget høj. Kærnen lidt under Middelstørrelse........Maja-, Kenia- og Opal-Byg er tiltrukne af Forsøgsleder H.A.B. Vestergaard, Abed, efter Krydsning mellem Guld-Byg og Binder Byg."


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk