Bygsort: Tilbage til forsiden

6-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp hexastichum)

Sortsnavn: Karls

Forædler: Karl A. Jørgensen, Lyngby

Forældresorter/pedigree: selektion i landsort fra Amager

Alder: i forsøg fra 1909. Til salg fra ca 1914.

Beskrivelse: Meget tidlig blødstrået 6rd sort. Minder en del om Junibyg


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank med nr. NGB6273 og dyrkes på Mørdrupgård


Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926Fra litteraturlisten:


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" E r h. F r e d e r i k s e n s 6 r d. B y g og K a r l s - B y g- sidstnævnte tiltrukket af K. A. Jørgensen - er ikke væsentlig forskellige fra Juli-Byg og er ligesom dette tidligt modne. Paa de lettere Jorder i Jylland har Karls-Bygget givet større Afgrøder end nogen anden Sort. (Se iøvrigt Tabel 12)."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Karls-Bug, der er tiltrukket af Karl A. Jørgensen Lyngby har givet det højeste Kærneudbytte i og staar ligeledes højt i Udbytte paa Øerne. Angribes stærkt af Stribesyge"Retur til oversigten over Kulturplanter.dk