Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Juvel

Forædler: Webb &. Sons Marker i Wordsby-Stowbridge

Forældresorter/pedigree: Selektion i Chevalier

Alder: <1908

Beskrivelse:


Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank

Litteratur:M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" 2. S o r t e r a f O p r e t B y g: J u vel - B y g eller S t a k f a l d e n d e e n g e l s k B y g (mindre korrekt kaldet Stakløst Byg, Beardless Barley) er en meget ejendommelig Sort med – af en Opret Byg at være - smalle og aabne Aks; ved indtrædende Modenhed afkastes Stakkene som Regel, hvoraf Navnet. Kornene er af et alfa-Type og har en tydelig Tværfure ved Grunden paa Rygsiden; de er ret fintformet og nogenlunde finskallede. Sorten er paa Firmaet Webb &. Sons Marker i Wordsby-Stowbridge fundet som Indblanding i Chevalier-Byg og er af nævnte Firma bragt i Handelen. Her i Landet vandt det en Tid nogen Udbredelse, men er vist nu ganske forsvundet igen. I Maltbygudvalgets Forsøg har det givet 4-4½ Ctn. Kerne mindre pr. Td. Ld. end alm. Prentice-Byg. "

Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk