Bygsort: Tilbage til forsiden

6-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp hexastichum)

Sortsnavn: Abed Juli

Forædler: Abed Forsøgsstation

Forældresorter/pedigree: Tilfældigt fundne planter. Det oplyses ikke fra hvilken sort.

Alder: I forsøg fra 1909. Til salg fra ca 1911.

Beskrivelse: Meget tidlig 6rd vårbyg.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926Fra litteraturlisten:


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"Vor bedste tidligmodne Sort af 6-radet B. er Abed Julibyg."Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

"J u l i - B y g er udgaaet fra Abed Planteavlsstation. Det staar i Kærneudbytte lidt over Korsbyg, særlig paa lettere Jorder, er meget tidlig modent men smaakornet, af lav Rumvægt og angribes af Brand og Stribesyge."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Abed Juli-Byg staar højest i Kærneudbytte på Øerne og næst

højest i Jylland. Er tidlig modent."Retur til oversigten over Kulturplanter.dk