Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Ideal

Forædler: Garton

Forældresorter/pedigree:

Alder: <1908

Beskrivelse:


Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank

Litteratur:Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" Af delta-Type er G a r t o n s I d e a l - B y g, der har lignende tynde, aabne Aks som Nikkende Byg; men Aksene er mere oprette, og Indtrykningen ved Kornets Grund er begrænset af en lige Tværlinie, saa at Sorten staar paa Overgangen til Opret Byg. Kornene er lange og tynde, af ret tarvelig Kvalitet. Ideal-Bygget giver kun et lille Udbytte og fortjener ingen Udbredelse."

Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk