Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Hanchen

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Udvalg i Hanna

Alder: 1902

Beskrivelse: Beskrives i Tidsskrift for Landøkonomi i 1909 som en lovende tidlig bygsort. Fik en del udbredelse, men forsvandt igen dag Guld og Binder kom frem, da disse var lige så tidlige.


Anskaffelse: Enkelte sorter findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" H a n n a - B y g ligner i mange Henseender Dansk Landbyg; det er ligesom dette overvejende af alfa-Type og indeholder en Del af de andre 3 Typer; det er lidt mere stivstraaet end Dansk Landbyg og modnes samtidig med dette; Kornene er langt finere, af smuk farve og fint kruset; det er dannet af von Proskowitz Kwassitz ved Udvalg af M æ h r i s k L a n d b y g. En familiestamme, udvalgt paa Svaløf af Hanna-Byg, er H a n c h e n - B y g, der er en ren α-Type med smuk Kornform, temmelig tætte Aks og ret stift Straa. Paa Statens forsøgsstationer har Hanchen-Bygget givet et godt Kerneudbytte, ved Tystofte ½, ved Lyngby 1 Ctn. mindre end Tystofte Prentice-Byg og ved Askov lige saa meget som dette. Hvor man ønsker at have en tidlig Bygsort, vil Hanchen-Bygget vistnok være det fordelagtigste, og det vil særlig være egnet til at afløse Dansk Landbyg, hvor man endnu holder paa dette af Hensyn til Modningstiden."

K. Hansen 1909: Planteavlen i 1908. Tidsskrift for Landøkonomi side 428:

"Svaløfs Hannehenbyg har paa Grundlag af Resultaterne fra Forsøgsstationerne begyndt at tildrage sig Opmærksomhed, og det er sandsynligt, at denne vil vinde nogen Udbredelse paa Grund af sin Tidlighed, hvorved den under i øvrigt lige Forhold er mindre udsat for at lide ved at gaa i Leje. Foreløbig har Saasæd dog kun været erholdelig i meget begrænsede Mængder, naar man ikke har villet gaa op til de forholdsvis høje Handelspriser. "

Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

" Af tidligt modne Sorter skal nævnes Svaløfs Hanchenbyg, der i en Del Aar har vundet Udbredelse, men nu er afløst af lige saa tidlige, men mere yderige Sorter, Abed Binder-Byg og Svaløfs Guldbyg."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Ved Midten af forrige Aarhundrede indførtes Chevalier-Byg fra England, et blødstraaet, men fint Maltbyg. Derfra nedstammer Lerchenborg-Byg. Senere indførtes Prentice-Byg, ligeledes fra England. I den nyere Tid er fra Forædlingsanstalten Svaløf indført først Hannchen-Byg, senere Guld-Byg og Sejr-Byg. Samtlige forannævnte er Former af nikkende Byg."


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk