Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Diamant og Kejserbyg

Forædler: Garton

Forældresorter/pedigree:

Alder: <1908

Beskrivelse:


Anskaffelse: Findes ikke i Nordisk Genbank

Litteratur:Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" Paa dette Sted skal nævnes D i a m a n t-B y g og K e j s e r - B y g, der begge er af saa blandet Type, at de kun med Urette kan betegnes som Sorter. De er dannet af B e s t e h o r n i Bebitz ved Krydsning af Chevalier- og Imperial-Byg. Hovedtypen i dem er Chevalier-Byg; men de indeholder en Række andre Typer baade af Opret og Nikkende Byg. Begge giver et lille Kerneudbytte, og de dyrkes næppe i Praksis mere."

Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk